lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Bewegend leren

Bewegend leren

Dat bewegen goed is voor je algemene gezondheid weet iedereen wel. Voldoende bewegen zorgt dat je je fitter voelt, dat je je gewicht beter onder controle houdt, dat je zelfvertrouwen groeit en het is beter voor allerlei processen in je lijf. Maar inmiddels weten we ook dat de combinatie van bewegen en leren zorgt voor betere schoolprestaties. Zoneparc richt zich met de inrichting van schoolpleinen en Sportcourts op het uitnutten van de mogelijkheden om met kinderen en jongeren te werken aan een betere gezondheid en concentratie en betere schoolprestaties.

Hoewel we weten dat bewegen essentieel is voor een goede gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren, zien we in toenemende mate dat ook kinderen niet voldoende bewegen. Kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar zitten op een schooldag 8,1 uur, terwijl ze op een niet-schooldag maar 4,3 uur zitten. (bron: TNO Bewegen in Nederland 2000-2013). Maar kinderen bewegen van naturen juist heel graag! Van te weinig bewegen worden ze onrustig. En al bewegende oefenen zij spelenderwijs hun spieren, zintuigen en motoriek.

Voorbeelden van bewegend leren
Gelukkig ontstaan er steeds meer initiatieven om kinderen en jongeren door middel van beweegvormen te laten leren. Het Zoneparc concept is hier natuurlijk een mooi voorbeeld van. Maar er zijn ook andere voorbeelden. In de Verenigde Staten heeft een aanpak waarbij kinderen al bewegend aspecten van lezen, spellen en rekenen leren, geleid tot een positief effect op taal-, lees- en rekenvaardigheid, maar ook op ontwikkelingskansen en achterstandsleerlingen. Bovendien bleken de kinderen fitter te zijn en minder overgewicht te hebben. de effecten gelden voor zowel de korte als de lange termijn. (bron: http://www.expertisecentrumnederlands.nl/actueel/bewegend-leren-lezen-en-spellen)

Onderzoek van de RUG op 18 Drentse scholen toont aan dat van regelmatig bewegen in combinatie met leeroefeningen het taakgerichte gedrag met 6% toeneemt, het beweeglijke gedrag met 13% afneemt en de leeruitkomsten verbeteren (zie http://www.fi.uu.nl/panama/conferentie/archief_conf/2015/PC2015_pr_Hoogendoorn_BewegenInDeRekenles.pdf)

Op https://www.gezondeschool.nl/sites/default/files/o21684_150409-Artikel-bewegend-leren-in-Arnhem_def.pdf vind je het artikel "Bewegend leren is beter presteren', over een mooi bewegend leren-experiment bij de Lea Dasbergschool.

Nog meer weten? o.a. het NISB verzamelt kennis en volgt projecten op het gebied van het tegengaan van langdurig zitten binnen het onderwijs.

Hulp nodig?
Het Zoneparc concept biedt de geschikte buitenruimte om kinderen en jongeren een combinatie van buiten zijn, bewegen en leren aan te bieden. Zoneparc biedt hiernaast trainingen, spelconcepten en lesmaterialen aan waardoor de creatieve buitenruimte optimaal kan worden benut. Uiteraard hopen we zo leerkrachten en leerlingen te inspireren om het Zoneparc concept nog breder in te zetten en zelf allerlei concepten te bedenken.

Natuurlijk zijn er ook partijen die scholen kunnen helpen bij het verder ontwikkelen van bewegend leren of die methodes hebben ontwikkeld voor het onderwijs. Deze concepten zijn goed te gebruiken in combinatie met de Zoneparc Playgrounds en Zoneparc Sportcourts. Kijk maar eens op bijvoorbeeld:

http://www.eigenwijzeleren.nl/bewegend-leren/: het bureau "Eigen Wijze Leren" biedt onderwijsbegeleiding

http://www.bewegendlerenrekenen.nl/ verwijst naar de lessenserie 'Bewegend Leren Rekenen', waarin het uitgangspunt de combinatie is van de natuurlijke bewegingsbehoefte van kleuters en het aanleren van telvaardigheden en kennis van de getallen tot 20. Voor meer informatie over het onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt, verwijzen we naar http://bewegendlerenrekenen.nl/verslag.pdf

Ook in de hierboven genoemde presentatie van de RUG vind je praktische voorbeelden van hoe je bewegen kut combineren met leeroefeningen of onderwijs in het algemeen.

Comments are closed.