lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Doelstellingen | My Site

Doelstellingen

Het hoofddoel van Zoneparc is het verhogen van de lichamelijke activiteit (bevorderen van beweegmomenten) voor kinderen op de basisschool en jongeren in het voortgezet onderwijs.

Door deelname aan activiteiten die mogelijk worden gemaakt door de inrichting van Zoneparc profiteren kinderen van de sociale en fysieke effecten van meer bewegen. Subdoelstellingen van Zoneparc zijn:

  • Een toename participatie van meisjes in bewegen en sport
  • Het bevorderen van sociale integratie van kinderen
  • Het terugdringen van pestgedrag op het schoolplein
  • Een betere verdeling van de (speel)ruimte
  • Een grotere toegankelijkheid voor de buurt na schooltijd (door openstellen plein na schooltijd)
  • Het stimuleren van empowerment en verantwoordelijkheid
  • Het combineren van educatie met sport en spel
  • Een toename van persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden en zelfvertrouwen
  • Een betere concentratie bij aanvang van lessen
fair play
s7.b