lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Playgrounds | My Site

Playgrounds

Zoneparc-playgroundStichting Zoneparc (naar Engels voorbeeld opgericht in 2005) heeft als doel om kinderen en jongeren op een spelende, sportieve en educatieve manier te laten bewegen om meer gezond, fit en gelukkig te worden. Het biedt een veilig klimaat voor het ontwikkelen van talent van kinderen en jongeren en er ontstaat meer samenwerking en begrip tussen de school en andere partijen. Jongeren worden gemotiveerd en geïnspireerd door elkaar. Het draagt bij aan empowerment: zelfregie en motivatie tot beter leren en gezond bewegen als ook volwaardige burger in onze maatschappij worden. Hiertoe heeft Zoneparc 2 concepten ontwikkeld, een voor het basisonderwijs (Zoneparc Playground) en een voor het voortgezet onderwijs: Zoneparc Sportcourt.

Hoe werkt Zoneparc Playground?

Een Zoneparc Playground is een innovatief en attractief ingericht schoolplein. Hierbij worden speciaal ontwikkelde materialen ingezet en grondmarkeringen aangebracht op tegels. Er wordt gebruik gemaakt van drie of vier verschillende zones:

 • Blauw: game zone. In deze zone worden verschillende typen spelletjes gespeeld zoals onder andere kringspellen, honderdveld, twister, hinkelen, dammen en scrabble. Deze spelletjes bevorderen het samenspelen, het aanleren van vaardigheden, de coördinatie en het lerend vermogen. De nadruk wordt gelegd op bewegend leren.
 • Rood: sport zone. In deze zone zijn multifunctionele velden voor verschillende soorten sport ingericht. Zo kan hier bijvoorbeeld voetbal, basketbal, trefbal, korfbal, volleybal, hockey, tennis en badminton worden gespeeld.
 • Geel: chill zone. Hierin kunnen kinderen chillen, relaxen, hangen en kletsen. Daarnaast is het een plek voor sociale interactie of om conflicten op te lossen.
 • Groen: educatieve en spelzone. In deze zone worden bijv. tuinen aangelegd en spelzones en projecten aan verbonden over gezond eten. Deze projecten of spellen bevorderen het samenwerken en sociale vaardigheden.

De zones worden ingericht met sport- en spelmateriaal dat speciaal voor Zoneparc ontwikkeld is. Naast de fysieke (her)inrichting van het plein bestaat dit duurzame concept ook uit begeleiding en training door professionals van leraren en leerlingen en participanten: Met name de oudste kinderen, de HELDEN, binnen de basisschool worden tijdens deze trainingen klaargestoomd voor hun heldenrol. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en innen van het sport- en spelmateriaal, begeleiding en uitleg van de diverse sport- en spelactiviteiten. Zij ondersteunen hierbij de coaches om de pauzes zo goed en zo leuk mogelijk te laten verlopen.

Volgens onderzoek bewegen kinderen die deelnemen aan het Zoneparc concept 4,5 tot 13,6% meer in de pauzes en profiteren daardoor meer van de sociale en fysieke effecten van meer bewegen.

De bewezen effectiviteit van het Zoneparc concept:

 • Reductie van pestgedrag op scholen
 • Toename van fysieke activiteiten
 • Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking
 • Betere concentratie leerlingen
 • Betere verdeling beschikbare ruimte
 • Meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school
 • Ontwikkeling nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen
 • Afname fysieke en verbale agressie
 • Toename participatie meisjes in beweging en sport.
 • Combinatie van educatie en sport en spel
 • Toename sociale integratie leerlingen
 • Vergroting  saamhorigheidsgevoel.

Elk plein uniek

Geen enkel schoolplein is hetzelfde, bij ieder ontwerp wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met wensen en eisen van alle betrokken partijen. Ook wordt per school gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties (buitenschoolse opvang, sportverenigingen, buurtverenigingen) om het Zoneparc-concept zo breed mogelijk uit te dragen.

Eén van de speerpunten is dat het Zoneparc samenwerking stimuleert tussen buurt, onderwijs en sport door middel van openstelling van het plein buiten schooltijd.

Kosten

De prijs voor een Zoneparc Playground is vanaf €10.000. Dit is afhankelijk van de wensen van de school. Vanuit de stichting kan een bijdrage worden gegeven. Daarnaast kan Zoneparc helpen om via de lokale of provinciale overheden subsidie te verkrijgen en heeft zij soms extra financiële mogelijkheden door haar samenwerking met bedrijven.