lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Playgrounds, ik wil dat ook! | My Site

Playgrounds, ik wil dat ook!

Geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen doen.

Geen enkel schoolplein is hetzelfde, bij ieder ontwerp wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en eisen van alle betrokken partijen. Ook wordt per school gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden met bestaande organisaties, ten einde het Zoneparc concept zo breed mogelijk uit te dragen.

De zorgvuldig geselecteerde materialen zijn "hufter"proof en onderhoudsarm.
Samen met vaste toeleveranciers, die gescreend zijn op basis van prijs, kwaliteit en service, wordt de aanleg van een Zoneparc gerealiseerd. Door korte verbindingslijnen en op elkaar ingespeelde bedrijven duurt de aanleg van een Zoneparc maximaal 2 weken. De enige factor waarop geen invloed uitgeoefend kan worden zijn de, voor sommige onderdelen van een Zoneparc bepalende, weersomstandigheden.

Een Zoneparc kan op beton en op asfalt aangebracht worden. De voorkeur gaat echter uit naar een geasfalteerde ondergrond. Asfalt heeft een aaneengesloten structuur en is voor kinderen "zachter" om op te spelen dan de standaard betontegels. Daarnaast hebben de materialen voor de markeringen een betere hechting op bitumineuze ondergronden.

In de berging van het sport- en spelmateriaal wordt een hogedrukspuit geplaatst, zodat de gebruikers van het plein gemotiveerd worden hun plein schoon te houden.

Zoneparc Foundation Nederland werkt volgens het volgende stappenplan:

1. Invullen van het programma van eisen door de school. Onderdelen:
a) Welke knelpunten ervaren de gebruikers van het huidige schoolplein.
b) Zijn er bestaande elementen op het plein die hergebruikt kunnen/moeten worden.
c) Wat is de staat van het plein (onderhoud, bestaande elementen).
d) Wat zijn de wensen van de gebruikers van het schoolplein, vooral de kinderen.
e) Wie maken er gebruik van het schoolplein.

2. Op basis van het ingevulde programma van eisen wordt er een schetsontwerp gemaakt.

3. Bespreken schetsontwerp en daar waar nodig is ontwerp aanpassen.

4. Definitief ontwerp en offerte.

5. Planning project en tijdlijn realisatie.

6. Start Zoneparc trainingen.

7. Oplevering en Zoneparc opening.