lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Playgrounds, wat is het? | My Site

Playgrounds, wat is het?

Een Zoneparc Playground is een innovatief ingericht schoolplein voor het primair onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende zones. Zo is er een zone om te chillen, om te spelen en om te sporten. De zones worden ingericht met sport- en spelmaterialen die speciaal voor Zoneparc zijn ontwikkeld. Naast de fysieke (her)inrichting van het schoolplein bestaat dit duurzame concept uit intensieve begeleiding en training door professionals. Op ieder Zoneparc staat een berging voor de opslag van de materialen en spelkaarten.

Met name de oudste kinderen binnen een school, de helden, vervullen een belangrijke rol op een Zoneparc. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitdelen en innen van het sport- en spelmateriaal en de begeleiding en uitleg van de diverse sport- en spelactiviteiten. De helden ondersteunen de coaches, speciaal aangewezen docenten en/of overblijfouders, om de pauzes zo goed en leuk mogelijk te laten verlopen. De helden wordt ook geleerd hoe ze om moeten te gaan met agressie en/of pestgedrag op een plein. Zij zijn het dan ook die in eerste instantie op het plein hun medeleerlingen aanspreken op conflicterend gedrag.

Held-Zaid
Held-Suhed
Held-Shemsdine
Held-Rayvano
Held-Clarion

Held Zaïd

Held Suhed

Held Shemsdine

Held Rayvano

Held Clarion

De chillzones bieden een plek om even rustig te praten met de betrokkenen en conflicten op te lossen. Het nemen van verantwoordelijkheid en samenwerking wordt hierdoor gestimuleerd.

slide2
slide1

Een Zoneparc Playground is ook na schooltijd inzetbaar. Voor buurtkinderen, sportverenigingen of bijeenkomsten waarbij verschillende groepen uit de directe omgeving elkaar ontmoeten.

De bewezen effectiviteit van het Zoneparc concept:

 • Reductie van pestgedrag op scholen
 • Toename van fysieke activiteiten
 • Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking
 • Betere concentratie leerlingen
 • Betere verdeling beschikbare ruimte
 • Meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school
 • Ontwikkeling nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen
 • Afname fysieke en verbale agressie
 • Toename participatie meisjes in beweging en sport.
 • Combinatie van educatie en sport en spel
 • Toename sociale integratie leerlingen
 • Vergroting  saamhorigheidsgevoel.
erkende0interventies