lessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /var/www/vhosts/zoneparc.com/httpdocs/wp-content/themes/theme522691/style.less Sportcourts, wat is het? | My Site

Sportcourts, wat is het?

Een Zoneparc Sportcourt is een innovatief en attractief concept voor het middelbaar onderwijs. De buitenruimte wordt ingericht aan de hand van verschillende zones (chill zone, sport zone, natuurzone), iedere zone heeft zijn eigen functie.

Kinderen brengen meer tijd zittend door, steeds meer kinderen hebben overgewicht (landelijk heeft van de jongeren tussen 2 en 25 jaar ongeveer 15 % overgewicht) en ze bewegen steeds minder. Dit door de komst van internet, mobiel en andere techniek. Ervan uitgaand dat beweging goed is voor een mens, is de tijd aangebroken om kinderen te verleiden weer actief te worden.

VO

Tijdens de pauze gaat op de basisschool het grootste deel naar buiten om te sporten en bewegen (87%), terwijl dat in het voortgezet onderwijs slechts 7% is. Maar juist de school kan in het beweeggedrag van jongeren een belangrijke rol spelen. Het is, na thuis, de plaats waar jongeren de meeste tijd doorbrengen en in contact staan met vrienden en leerkrachten.

Het ontbreken van sport- en spelvoorzieningen op het schoolplein heeft een relatie met bewegingsarmoede in de pauze. Op basisscholen waar schoolsport prioriteit krijgt, hebben de leerlingen een hoger activiteitsniveau. Maar vrijwel alle basisscholen beschikken over een of meer sport- en spelvoorzieningen voor bewegen in de pauze, ruim de helft van de middelbare scholen beschikt daar niet over. Het organiseren van activiteiten tijdens de pauze gebeurt op 1 op de 6 basisscholen en nauwelijks op scholen voor voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het Zoneparc Sportcourt?

Vo2

Rood: sport zone. In deze zone zijn multifunctionele velden voor verschillende soorten sport ingericht. Zo kan hier bijvoorbeeld voetbal, basketbal, trefbal, korfbal, volleybal, hockey, tennis en badminton worden gespeeld.  De nadruk wordt gelegd op bewegend leren, het aanleren van vaardigheden, de coördinatie en het lerend vermogen.

vo4

Geel: chill zone. Hierin kunnen kinderen chillen, relaxen en kletsen. Daarnaast is het een plek voor sociale interactie of om conflicten op te lossen.

natuurzone

Groen: natuurzone. In deze zone worden bijv. tuinen aangelegd en projecten aan verbonden over gezond eten. Deze projecten bevorderen het samenwerken en sociale vaardigheden.

De bewezen effectiviteit van het Zoneparc concept:

 • Reductie van pestgedrag op scholen
 • Toename van fysieke activiteiten
 • Stimuleert verantwoordelijkheid en samenwerking
 • Betere concentratie leerlingen
 • Betere verdeling beschikbare ruimte
 • Meer rust op het schoolplein maar ook binnen de school
 • Ontwikkeling nieuwe vaardigheden en meer zelfvertrouwen
 • Afname fysieke en verbale agressie
 • Toename participatie meisjes in beweging en sport.
 • Combinatie van educatie en sport en spel
 • Toename sociale integratie leerlingen
 • Vergroting  saamhorigheidsgevoel